منظومه بختیاری


+ سلام ای بختیاری

سلام ای بختیاری بخت روشن

گل ایرون وخارچشم دشمن

سلام ای کرکه گرزت باو دسته

که اسمت ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍بشت بدخواته شکسته

سلام دودرکه مینایت کتونه

توکه دنیارشادتهاته دونه

بگوجوراول دنیات بهونه

هنی میرزا گبت شهنامه خونه

زچوبازی بگو داری توچوباز

هنی هم میشکالون ازنن ساز

ایرتاریخ کم مهری نشون دا

ایرگردون بکامت کم امون دا

ولی الحق که اصلت افتخاره

تش ایلت من دنیا دیاره

نویسنده : قاسم آسترکی ; ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
comment نظرات () لینک

+ دیدنی ها-چشمه ها-تالابها-آبشارها-وجاذبه های دیگر سرزمین بختیاری

نویسنده : قاسم آسترکی ; ساعت ٢:۳۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ طایفه آسترکی

بنام خداوند جان وخرد   کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوندکیوان وگردان سپهر    فروزنده ماه وناهید ومهر

در روزگارانی بهتراز امروز ودردیاری که نفتش سیاه و بختش سفید بود نه چون ما که نفتمان سفیدوبختمان سیاه.بزرگی به شعر چنین فریاد زد

گر ایران زمین بختیاری نداشت       برآنم که از بخت یاری نداشت


وبراستی بخت یارمان بود که زنام نام آورانمان"سر بر آسمان ساییم وبا غرور پای برزمین کوبیم"در تاریخ همه خوانده اند که ما"ایلخان بوده ایم و بنام تاجمیرخان وجهانگیر خان و ابدال خان-علی صالح خان-ابوافتح خان- ایلخانان آسترکی"ایرانمان چه بیرقهایی برزمین کوبید وچه سکه هایی در پیروزی ضرب کرده"فتح وظفر گوارایتان ای سواران تنومند زاگرس نشین فروهر نشان-ای جنگاوران ویادآوران شکوت ایران پارینه"فتح وظفر گواریتان واینک سوگند به دلیران بختیاری که نامشان همیشه جاوید خواهد ماند گر نشان کلانتر برسینه آنیازعلی نمی درخشید وگر بر طایفه نره شیرانی چون کلی اسکندر و آیدالله-آرحمان- آتقی -آنقی-حاج میرزاعلی نمی بودندوگر سر بر نمی آورد نکته سنجی  همچو ظهراب ویا آن راوی نام آشنای ایلمان خانمحمد"رازها بر نمی گشود زپیشینیانمان "آنامدار وابدال وصیفور وسردار"اگر شمشیر نجف بر نیامش محکم نمیشد" تفنگ سوارانمان بی تیر میشد

هزاره ها بر پشت کوه ها مان خاک خورده ایم تا روشن روانانی همچو میرزا حاجت وکلی اسفندیاروآبخشعلی وآنجفقلی ها شکوفا شوند و برخندند تا که دلیر سوارانی دیگر پای بر رکاب نهند

زمانه بدست هرکه بود هر چه هست   زتیغ مورخ نخواهی تو جست

 

نویسنده : قاسم آسترکی ; ساعت ۱:۳٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ وطن من (نفت سفید)

بینندگان گرامی با عرض سلام مطالب مربوط به روستای نفت سفید در وبلاگی جدید بانام وطن من (نفت سفید)گذاشته شده از بینندگان عزیز تقاضا دارم اگر عکس یا مقاله ای در رابطه با این روستا از قبل دارند برایم ارسال کنند قبلا از همکاری شما کمال تشکر و قدردانی را دارم

ایمیل حقیرghasem.astaraki@yahoo.com

                                 متشکرم قاسم آسترکی

نویسنده : قاسم آسترکی ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠
تگ ها: وطن و من و نفت سفید
comment نظرات () لینک

+ افراد سرشناس در طوایف بختیاری

بنام خدا

خداراسپاس وستایش میگویم که مرا توفیق عنایت فرمود تا درراه کسب علم ودانش تلاش نمایم و بر شناخت علمی خود بیفزایم با کسب اجازه از تمامی ناشران و بزرگان طوایف بختیاری (چارلنگ وهفت لنگ) خوانین وکلانتران بزرگ بختیاری تصمیم گرفتم که از نسل جدید (ناشران-بزرگان-افراد جویای نام-پژوهشگران-نویسندگان-مداحان-هنر آموختگان و کسانی که قدمی در بهتر شناساندن ایل بختیاری برمیدارند بخاطراینکه نام این عزیزان در تاریخ بختیاری همچون گذشتگان ثبت و شناخته شوند انجام دهم مطمئناء از نسل قدیم وجدید هر طایفه کمک خواهم گرفت  در این راه نیاز به هر گونه اطلاعات کامل وجامع دارم منتظر راهنماییهای شما سروران گرامی هستم با تقدیر و تشکر

 

نویسنده : قاسم آسترکی ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
comment نظرات () لینک

+ پاینده باد ایل بختیاری

بنام خدایی که لر آفرید                                                زینه و پیاوکر آفرید

کرده به دنیالروادیاری                                                  داده بسون غیرت بختیاری

هخامنش زایل لر وریستا                                            پخش وپلا وابیده مین دنیا

مو تاته زا کوروش واردشیرم                                        مو تخت جمشیدم وبرد شیرم

مو بختیارم زنسل افتو                                              صاف دلم پاک دلم جوراو

موبختیارم که شیر افکنم                                          بدامان زاگرس بود میهنم

زعهد کهن ریشه ام پایدار                                       به آزادگی گشته ام نامدار

دریغاشهیدان خفته بخاک                                       سواران آزاده با قلب پاک

 

نویسنده : قاسم آسترکی ; ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
comment نظرات () لینک

+ سلام بختیاری

سلامی به گرمی انگشت چاله      به اسپیدی شیربز مین پیاله

سلامی پرزاوچی رود کارون         خروش چی تاخته چی اسب سوارون

سلامی صاف وساده چی دل لر     به دالو وتاته دودرو کر

سلامی خوش صدا چی کوگ تاراز    چی گم گم دهل یا هف هف ساز

سلامی تازه چی تر کلوسا      سلامی ساده زایما به ایسا

 

 

 

نویسنده : قاسم آسترکی ; ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
تگ ها: سلام و بختیاری
comment نظرات () لینک

+ زنان غیور ایل بختیاری(چار زن بختیاری)

     قوم بختیاری همچنان که مردان شجاع،کاردان و لایق تحویل جامعه داده است زنان شایسته و شجاعی نیز پرورانده است.زنان بختیاری همچون مردان در زندگی ایلی نقشی چشمگیر داشته اند.نقشی تاثیر گذار و غیر قابل انکار. در ادامه مروری می کنیم بر سرگذشت چهار شیرزن بختیاری.

 بی بی شاپسند:

این زن دختر علی صالح خان آل جمالی از طایفه بهداروند،همسر جعفر قلی خان دورکی و مادر حسینقلی خان ایلخانی بود.بختیاری ها برای رعایت ادب و احترام او را بی بی بزرگ یا به اصطلاح بختیاری بی بی گپه می نامیدند.بی بی شاپسند در جوانی مورد توجه فتحعلی شاه قاجار قرار می گیرد به گونه ای که شاه دلباخته وی می شود و او را از پدرش خواستگاری می کند اما پدر برای اینکه از این خواسته شاه سر باز زند اظهار می دارد وی عقد کرده جعفر قلی خان پسر حبیب الله خان دورکی است .بی بی از آن پس به خاطر آن که مورد توجه شاه قرار گرفته به بی بی شاپسند معروف می شود.بی بی شاه پسند از زنان به نام بختیاری بوده و در رساندن پسرش به حکومت ایلخانی کل بختیاری نقشی چشمگیر داشته است.این شیرزن بختیاری دارای روحیاتی همچون گذشت،بخشش و عفو بود و هنگامی که پسرانش در قلعه لوط اندیکا علی داد خدر سرخ و ابوالفتح خان و حیدر خان پسران کلبعلی خان دورکی را به قتل می رسانند و پسر دیگرش آقا زمان به بی بی پناهنده می شود،بی بی پسرانش را از کشتن وی منع می کند.این زن در حفظ و حراست از جان پسرانش به ویژه پسر ارشدش حسینقلی خان همیشه کوشا بوده است و با درایت خود از هر گونه توطئه ای علیه وی پیشگیری می کرد.

 بی بی زیبنب:

 بی بی زینب دختر کلبعلی خان دورکی وهمسراماقلی خان ایلخانی ومادر سردارمحتشم بوده است.مادرش دختر شفیع خان بود .بی بی زینب چون در عنفوان جوانی به زیارت خانه خدا می رود به حاجیه بی بی مشهور می گردد.بی بی زینب یکی از زنان متنفذ و مقتدر ایل در زمان خویش بوده است که هم بر روی شوهر خود و پسرانش و هم بر روی خوانین بختیاری دارای نفوذ کلام بوده است تا جاییکه گاهی پسران خود را توبیخ می کرده است. بی بی به کشور های مختلفی سفر کرد و از طریق بغداد به خانه خدا مشرف شد. و تا پایان عمر و در سن نود سالگی نیز در مسائل سیاسی ایل دخالت می کرد.از زمان مرگ او اطلاع دقیقی در دسن نیست اما در زمان حضور الیزابت مکبن روز در چهار محال بختیاری زنده بوده است.

 بی بی صاحب جان:

 دختر رضاقلی خان ایلبیگی ،همسر نجفقلی خان صمصام السلطنه و خواهر ابراهیم خان ضرغام السلطنه، او از زنان لایق،کاردان و شایسته بختیاری بوده است.او همسرش صمصام السلطنه را در امور ایل یاری می رسانده و با او همکاری داشته است.این زن در غیاب شوهرش اوضاع را به دقت زیر نظر داشته و با ارسال تلگراف و نامه و حل و فصل مسائل ایلی موقعیت شوهرش را تثبیت می نمود.بی بی صاحب جان در جریان فتح اصفهان هنگامی که پی برد تعدادی از خوانین بختیاری تمایلی به این کار ندارند با ارسال نامه های برای همسران آن ها از آن ها خواست که شوهرانشان را راغب کنند که به یاری صمصام السلطنه بشتابند این حرکت بی بی باعث اتحاد خوانین و ایل گردید و نتیجه آن فتح پیروزمندانه اصفهان بود. الیزابت مکبن روز در باره او نوشت او از هر لحاظ زن فوق العده ای بود.در مصرف پول امسااک می کرد و به طور کل از به کار بردن زیور آلات خودداری می کرد.

 بی بی مریم.(سردار مریم بختیاری)

 دختر حسینقلی خان ایلخانی کل بختیاری و خواهر علیقلی خان سردار اسعد و مادر علی مردان خان قهرمان مبارزه با رژیم شاه ،از جهت مادری به محمد تقی خان کیان ارثی چهارلنگ می رسید.این زن یکی از زنان قهرمان و نادر بختیاری بود .او در جریان جنگ جهانی دوم به همراه عده ای از خوانین بختیاری جانب آلمان ها را گرفت تا جاییکه خود اسلحه به دست گرفت و با نیرو های متجاورز انگلیسی و روسی جنگید و رهبری یک عده سرباز المانی را در خاک بختیاری به عهده گرفت.بی بی معتقد بود با استفاده از کمک آلمان ها می تواند روس ها و انگلیس ها را از خاک ایران بیرون کند.حس وطن دوستی و میهن پرستی بی بی زبانزد عام بوده است.بی بی دارای مطالعاتی زیادی بوده است و به زبان های روز دنیا مسلط بوده است. چادر او در زمان جنگ جهانی مامن تعداد زیادی از روشنفکران زمان خویش همچون وحید دستگردی،علامه دهخدا و... بوده است .بی بی به سبب رشادت هایی که در مقابل اشغالگران از خود نشان داده است و هدایایی که از جانب امپراطور آلمان برایش فرستاده شد به سردار مریم مشهور گردید.جن راف گارثویت درباره این زن نوشت:این شیر زن برجسته دارای روحی سرکش و فکری مستقل بوده و در تعین حیات و سیاست بختیاری نقشی به سزا داشته است.

منبع:بختیاری ها- استاد غفار پور بختیار

نویسنده : قاسم آسترکی ; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ ; جمعه ٩ بهمن ۱۳۸۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک

← صفحه بعد