بینندگان گرامی با عرض سلام مطالب مربوط به روستای نفت سفید در وبلاگی جدید بانام وطن من (نفت سفید)گذاشته شده از بینندگان عزیز تقاضا دارم اگر عکس یا مقاله ای در رابطه با این روستا از قبل دارند برایم ارسال کنند قبلا از همکاری شما کمال تشکر و قدردانی را دارم

ایمیل حقیرghasemastaraki@yahoo.com

                                 متشکرم قاسم آسترکی