پاینده باد ایل بختیاری

بنام خدایی که لر آفرید                                                زینه و پیاوکر آفرید کرده به دنیالروادیاری                                                  داده بسون غیرت بختیاری هخامنش زایل لر وریستا                                            پخش وپلا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
مهر 90
1 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
7 پست
من
1 پست
وطن
1 پست
نفت_سفید
1 پست
بختیاری
5 پست
افراد
1 پست
سرشناس
1 پست
درطوایف
1 پست
شهیدان
1 پست
زاگرس
1 پست
سلام
1 پست
طایفه
1 پست
دیگر
1 پست
بابادی
1 پست
کوچ
1 پست
ایل
1 پست
دورکی
1 پست
هفت_لنگ
1 پست
چهارلنگ
1 پست
عروسی
1 پست
رقص_محلی
1 پست
دستمال
1 پست