زنان غیور ایل بختیاری(چار زن بختیاری)

     قوم بختیاری همچنان که مردان شجاع،کاردان و لایق تحویل جامعه داده است زنان شایسته و شجاعی نیز پرورانده است.زنان بختیاری همچون مردان در زندگی ایلی نقشی چشمگیر داشته اند.نقشی تاثیر گذار و غیر قابل انکار. در ادامه مروری می کنیم بر سرگذشت چهار شیرزن بختیاری.

 بی بی شاپسند:

این زن دختر علی صالح خان آل جمالی از طایفه بهداروند،همسر جعفر قلی خان دورکی و مادر حسینقلی خان ایلخانی بود.بختیاری ها برای رعایت ادب و احترام او را بی بی بزرگ یا به اصطلاح بختیاری بی بی گپه می نامیدند.بی بی شاپسند در جوانی مورد توجه فتحعلی شاه قاجار قرار می گیرد به گونه ای که شاه دلباخته وی می شود و او را از پدرش خواستگاری می کند اما پدر برای اینکه از این خواسته شاه سر باز زند اظهار می دارد وی عقد کرده جعفر قلی خان پسر حبیب الله خان دورکی است .بی بی از آن پس به خاطر آن که مورد توجه شاه قرار گرفته به بی بی شاپسند معروف می شود.بی بی شاه پسند از زنان به نام بختیاری بوده و در رساندن پسرش به حکومت ایلخانی کل بختیاری نقشی چشمگیر داشته است.این شیرزن بختیاری دارای روحیاتی همچون گذشت،بخشش و عفو بود و هنگامی که پسرانش در قلعه لوط اندیکا علی داد خدر سرخ و ابوالفتح خان و حیدر خان پسران کلبعلی خان دورکی را به قتل می رسانند و پسر دیگرش آقا زمان به بی بی پناهنده می شود،بی بی پسرانش را از کشتن وی منع می کند.این زن در حفظ و حراست از جان پسرانش به ویژه پسر ارشدش حسینقلی خان همیشه کوشا بوده است و با درایت خود از هر گونه توطئه ای علیه وی پیشگیری می کرد.

 بی بی زیبنب:

 بی بی زینب دختر کلبعلی خان دورکی وهمسراماقلی خان ایلخانی ومادر سردارمحتشم بوده است.مادرش دختر شفیع خان بود .بی بی زینب چون در عنفوان جوانی به زیارت خانه خدا می رود به حاجیه بی بی مشهور می گردد.بی بی زینب یکی از زنان متنفذ و مقتدر ایل در زمان خویش بوده است که هم بر روی شوهر خود و پسرانش و هم بر روی خوانین بختیاری دارای نفوذ کلام بوده است تا جاییکه گاهی پسران خود را توبیخ می کرده است. بی بی به کشور های مختلفی سفر کرد و از طریق بغداد به خانه خدا مشرف شد. و تا پایان عمر و در سن نود سالگی نیز در مسائل سیاسی ایل دخالت می کرد.از زمان مرگ او اطلاع دقیقی در دسن نیست اما در زمان حضور الیزابت مکبن روز در چهار محال بختیاری زنده بوده است.

 بی بی صاحب جان:

 دختر رضاقلی خان ایلبیگی ،همسر نجفقلی خان صمصام السلطنه و خواهر ابراهیم خان ضرغام السلطنه، او از زنان لایق،کاردان و شایسته بختیاری بوده است.او همسرش صمصام السلطنه را در امور ایل یاری می رسانده و با او همکاری داشته است.این زن در غیاب شوهرش اوضاع را به دقت زیر نظر داشته و با ارسال تلگراف و نامه و حل و فصل مسائل ایلی موقعیت شوهرش را تثبیت می نمود.بی بی صاحب جان در جریان فتح اصفهان هنگامی که پی برد تعدادی از خوانین بختیاری تمایلی به این کار ندارند با ارسال نامه های برای همسران آن ها از آن ها خواست که شوهرانشان را راغب کنند که به یاری صمصام السلطنه بشتابند این حرکت بی بی باعث اتحاد خوانین و ایل گردید و نتیجه آن فتح پیروزمندانه اصفهان بود. الیزابت مکبن روز در باره او نوشت او از هر لحاظ زن فوق العده ای بود.در مصرف پول امسااک می کرد و به طور کل از به کار بردن زیور آلات خودداری می کرد.

 بی بی مریم.(سردار مریم بختیاری)

 دختر حسینقلی خان ایلخانی کل بختیاری و خواهر علیقلی خان سردار اسعد و مادر علی مردان خان قهرمان مبارزه با رژیم شاه ،از جهت مادری به محمد تقی خان کیان ارثی چهارلنگ می رسید.این زن یکی از زنان قهرمان و نادر بختیاری بود .او در جریان جنگ جهانی دوم به همراه عده ای از خوانین بختیاری جانب آلمان ها را گرفت تا جاییکه خود اسلحه به دست گرفت و با نیرو های متجاورز انگلیسی و روسی جنگید و رهبری یک عده سرباز المانی را در خاک بختیاری به عهده گرفت.بی بی معتقد بود با استفاده از کمک آلمان ها می تواند روس ها و انگلیس ها را از خاک ایران بیرون کند.حس وطن دوستی و میهن پرستی بی بی زبانزد عام بوده است.بی بی دارای مطالعاتی زیادی بوده است و به زبان های روز دنیا مسلط بوده است. چادر او در زمان جنگ جهانی مامن تعداد زیادی از روشنفکران زمان خویش همچون وحید دستگردی،علامه دهخدا و... بوده است .بی بی به سبب رشادت هایی که در مقابل اشغالگران از خود نشان داده است و هدایایی که از جانب امپراطور آلمان برایش فرستاده شد به سردار مریم مشهور گردید.جن راف گارثویت درباره این زن نوشت:این شیر زن برجسته دارای روحی سرکش و فکری مستقل بوده و در تعین حیات و سیاست بختیاری نقشی به سزا داشته است.

منبع:بختیاری ها- استاد غفار پور بختیار

/ 0 نظر / 504 بازدید