نظری بر نگرش طایفه ای

نظری بر نگرش طایفه ای

قوم بختیاری از چندین طایفه تشکیل شده است .که این طایفه ها هر کدام نسبت به طایفه دیگر خود را برتر و بالاتر می دانند .و همین برتر دیدن. بالاتر دانستن باعث خیلی از عقب ماندگی ها شده است .این عقب ماندگی در قوم بختیاری از هر بعدی قابل لمس و حس می باشد و حتی به گونه ایی محسوس است که می توان به عینیت آنرا مشاهده نمود .ریشه این کار از سالیان دور سر چشمه گرفته و در تاروپود ایل رسوخ کرده و دیگر امکان دست بر داشتن خیلی کم شده و یا بهتر بگویم اصلا نمی توانند دست بر دارند. زیرا بیشتر این بزرگی و یا کوچکی از طرف بزرگان قوم بوده است و این کار به صورت یک عقده به وجود آمده و نسل اندر نسل ادامه پیدا کرده و تا به آنجا رسیده است .که حالا با داشتن تحصیلات دانشگاهی می خواهیم خودمان را نشان بدهیم به یکدیگر حمله می کنیم و کارهایی که نباید انجام دهیم را انجام می دهیم.برای اینکه بدانیم قومیت چیست و تعصب طایفه گرایی چگونه است .وقتی کارهایی نظیر انتخابات در پیش داریم می توانیم این موضوع را کاملا حس و مشخص نمائیم چون اینجا دیگر مدیریت. تخصص . تحصیلات . آکادمیک .تجربه. دانش اجتماعی و غیده....اصلا بکار نمی آید و فرد مورد نظر انتخاب نمی شود بلکه قو میت مطرح است و طایفه گندعلی نمی خواهد از موری .موری نمی خواهد از باورصاد وباورصاد از شهنی عقب بیفتد .بلکه خود را طایفه ای برتر و نماینده طایفه خود را فردی بهتر می داند. و همین مسئله باعث می شود که گزینه های خوب و مردان کار و عمل و فرهنگ شهرمان در حاشیه قرار بگیرند و فردی که در هیچ مواردی تخصص ندارد انتخاب شود و چهار سال عقب ماندگی را می باید تحمل کنیم از این رو می گویم داشتن تخصص لازم و ضروری است .زیرا فرد مورد نیازش می باشد .ولی متاسفانه در قوم بختیاری این گونه نیست .هیچ به کوه و کوه به هیچ فروخته میشود . چون تنها چیزی که اهمیت دارد ، طایفه گرایی است و این موضوع به گونه ای است ، که بعضی مواقع در معابر هم مورد توجه واقع می شود و تو هیچ حرفی برای گفتن نداری و حتی بعضی مواقع به یکدیگر اهانت هم می نمایند در صورتی که امروز گند علی ، شهنی ، باورصاد ، زراسوند ، بابادی و ... اهمیت ندارد چه کسی بودن ارزش ندارد چه تخصصی داری و چه اندازه توان مدیریت داری و چگونه می توانی از راهبرد های مناسب برای پیشرفت استفاده نمایی مهم است مدیرت بودن داشتن دانش مدیریت به درد نمی خورد و محکوم است ولی اگر مدیریت همراه با دانش بود طایفه مطرح نیست و می توان اندکی امیدوار بود و خوب در شهرستان مسجد سلیمان که یکی از شهرهای قوم بختیاری است این گونه نیست و اگر گفتی فلانی مدیر خوبی است و توان مدیریت بالایی را دارد بلا فاصله از فلان طایفه است و آنها نوکرانی می کردند را مطرح می نمایند و این بزرگترین بلایی است که گریبان قوم بختیاری را گرفت و از آن نمی توانند فرار کنند ، زیرا خودشان این دام را گسترده اند ، که گریبان خودشان را هم می گیرند ، و نتیجه آن می شود که شاهد هستیم و در غافل .

به نقل از سایت مسجد سلیمان

/ 1 نظر / 42 بازدید
ستین

دوستان و همتباران گرامی با دورودهای گرم وبی پایان انجمن ستین که تشکیل شده از قوم لر بزرگ (بختیاری) و لر کوچک میباشد سومین سال فعالیت فرهنگی، اجتماعی خود که در جهت پاسداری از هویت قوم لر در سوئد می باشد،آغاز نموده است این انجمن جهت ارتقاع و پویایی هر چه بیشتر خود،نیازمند همکاری دو‌جانبه همتباران گرامی در سراسر گیتی می‌باشد در این رابطه دست نیاز به سوی همه فرهیختگان و فرهنگیان و مسئولان رسانه ای هم تبارانمان دراز می نمائیم ما خواهان دادستد فرهنگی ،از طریق معرفی سایت انجمن ستین ، ارسال نوشتار شما جهت انتشار در این سایت و معرفی سایت ستین لر به بینندگانتان می باشیم با سپاس روابط عمومی انجمن ستین www.setinelor.com