# خفته_بخاک

پاینده باد ایل بختیاری

بنام خدایی که لر آفرید                                                زینه و پیاوکر آفرید کرده به دنیالروادیاری                                                  داده بسون غیرت بختیاری هخامنش زایل لر وریستا                                            پخش وپلا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید